Nội dung mới nhất bởi nguyen hoa

  1. N

    Điều kiện để Bay Việt đảm bảo việc làm cho học viên Phi công tại Vietnam Airlines (VNA)

    Điều kiện để Bay Việt đảm bảo việc làm cho học viên tại Vietnam Airlines (VNA) Học viên chỉ được đảm bảo việc làm tại VNA theo qui định tại Qui chế đào tạo hiện hành của VNA và Qui định tuyển dụng Phi Công Cơ Bản (PCCB) tự túc kinh phí đào tạo của VNA, bao gồm nhưng không giới hạn: 1. Hoàn...
Top