Điều khoản 4.1 - Hệ thống quản lý chất lượng

#1
ISO điện tử gửi đến mọi người bài tìm hiểu về điều khoản 4.1 Hệ thống quản lý chất lượng.

Điều khoản 4.1 là điều khoản đầu tiên trong các yêu cầu của tiêu chuẩn, điều này nói lên rằng chúng ta phải thực hiện nó đầu tiên trước khi xây dựng hệ thống quản lý và cũng thường xuyên phải theo dõi cập nhật chúng.

Trước khi xây dựng chiến lược phát triển công ty hay một sản phẩm hoặc tầm nhìn, điều đầu tiên mà chúng ta làm là nhìn lại chính mình và nhìn nhận môi trường xung quanh của chúng ta như thế nào. Từ đó chúng ta mới đưa ra tầm nhìn và định hướng chiến lược cho tương lai.


Đối với vấn đề bên ngoài mà chúng ta phải nhìn nhận một số vấn đề như:

Về thị trường:

 • Đối thủ cạnh cạnh mình là ai?
 • Họ có những ưu và nhược điểm gì?
 • Khách hàng mình là ai? Đặc điểm tiêu dùng của họ là gì?
 • Thị phần mình bao nhiêu? Mình có thể đạt được tối đa là bao nhiêu?
 • Sản phẩm thay thế mình là gì?
 • Xu hướng tiêu dùng như thế nào? …
Về yếu tố chính trị và tình hình quốc tế

 • Tình hình chính trị có biến động gì không?
 • Các ràng buộc pháp lý nào có thể hình thành trong tương lai?
 • Các hàng rào kinh tế kỹ thuật nào có thể xuất hiện?
 • Các xung động nào có thể ảnh hướng đến chúng ta?…
Về tình hình nguồn nguyên liệu

 • Tình hình cung cấp nguồn nguyên liệu?
 • Các yêu tố ảnh ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu?
 • Các nguồn nguyên liệu thay thế nào có thể hình thành? …
Tình hình nguồn nguyên nhiên liệu:

 • Tình hình giá dầu thế giới và trong nước ảnh hưởng gì đến doanh nghiệp?
 • Tình hình giá điện, và tương lại nguồn năng lượng giá thành tăng hay giảm, đủ hay thiếu?
 • Các nguồn nhiện liệu khác;…
Xu hướng công nghệ

 • Tình hình phát triển công nghệ trên thế giới;
 • Xu hướng công nghệ mới; …
Thị trường tài chính:

 • Lãi suất cho vay và thị trường cho vay như thế nào;
 • Tỷ giá đô là và các ngoại tệ khác;
 • Xu hướng tài chính tương lai;
 • Nguồn cung tài chính như thế nào;
 • Các yếu tố lạm phát như thế nào?
Các yếu tố cơ sở hạ tầng địa phương:

 • Giao thông và tình hình giao thông như thế nào;
 • Phương tiện giao thông thay thế như thế nào;
 • Cảng và dịch vụ cảng như thế nào;
Các yếu tố lao động

 • Tỷ lệ thất nghiệp địa phương;
 • Trình độ nhân lực địa phương;
 • Các đặc điểm địa phương
Điều kiện tư nhiên:

 • Thời tiết;
 • Các biến cố thời tiết, tự nhiên (động đất, sống thần, kho hạn, mưa lũ …)
Xem tiếp phần 2 ở lần đăng tiếp theo.
 
Top