Cách để website thu hút nhiều khách hàng hơn giúp bạn tăng doanh thu nhanh chóng trong năm 2024

#1
Sau khi thiết kế trang web, bạn sẽ nhận được đơn hàng và doanh thu ngay lập tức. Trang web của bạn hiện không có gì; nó giống như một ngôi nhà mới xây không có gì. Những người truy cập sẽ rời đi nhanh chóng do thiếu thông tin. Tôi nên làm gì sau khi tìm thấy trang web? Để biết bạn nên làm gì, theo dõi bài viết với Terus dưới đây.


I. Tình trạng website hiện tại
Như đã nói trước đó, sau khi khởi tạo trang web của bạn, nó giống như một ngôi nhà sơ bộ chưa hoàn thành.
  • Trang web chưa hoàn thành.
  • Không có nội dung hoặc hình ảnh.
  • Các thành phần bảo mật, chẳng hạn như ổ khóa SSL, không được cung cấp.
  • Không có các công cụ hỗ trợ quảng cáo và theo dõi.
Các phương pháp quan trọng hơn sẽ có ngay trong bài viết sau đây của Terus: Cần làm gì sau khi có website để thu hút khách hàng tiềm năng vào xem website?
Theo dõi Terus tại:
 
Top