Giáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn ngữ văn

#1
Giáo án dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn ngữ văn quan trọng như nào?
Trong chương trình Ngữ Văn THPT, môn đọc văn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đọc văn không chỉ cung cấp một hệ thống tri thức phổ thông cơ bản và hiện đại về văn học dân tộc và văn học thế giới, mà còn rèn luyện và nâng cao năng lực đọc và khả năng cảm nhận cái hay, cái đẹp của văn chương. Đồng thời, qua việc đọc văn, chúng ta còn được bồi đắp những tư tưởng tình cảm nhân văn cao đẹp. Nói cách khác, đọc văn không chỉ là môn học mang tính nghệ thuật, mà còn mang tính khoa học. Nó đưa người học bước vào một lĩnh vực hoạt động, nơi có sự hoà quện giữa rung động và suy nghĩ, giữa thực tế và mơ ước. Từ đó, mở ra cho học sinh một chân trời mới của sự sáng tạo và cái đẹp.Trong những năm gần đây, đất nước không ngừng phát triển về mọi mặt. Để đáp ứng nhu cầu đó, Đảng và Nhà nước đã chủ trương thực hiện quá trình đổi mới giáo dục một cách toàn diện. Mục tiêu của đổi mới giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực năng động, sáng tạo để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của đổi mới giáo dục là việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH).Ngoài ra, phương pháp dạy học còn phụ thuộc vào sự chủ quan của từng giáo viên.Giáo dục tập trung vào việc hình thành năng lực hành động và phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Điều này đồng thời tạo ra xu hướng phát triển năng lực hành động và khả năng cộng tác làm việc của người học. Cải cách PPDH ở mỗi nhà trường đều phải hướng đến việc phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo của học sinh.
Tổ chức học tập hiệu quả
Tổ chức hoạt động học tập liên tiếp: Thay vì chỉ thụ động tiếp thu kiến thức, học sinh nên được khuyến khích tự khám phá những điều chưa biết. Giáo viên có vai trò tổ chức và hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động học tập, khám phá kiến thức mới và vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập và thực tiễn.
 
Top