Giáo án phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn

#1
Tại sao giáo án lại quan trọng phát triển năng lực học sinh môn ngữ văn?
Giáo án phát triển năng lực học sinh môn Ngữ Văn đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và phát triển năng lực cho học sinh Hình thành kiến thức mới và giải quyết vấn đề , Phát triển năng lực giao tiếp
Năng lực của con người:
Theo từ điển Tiếng Việt, năng lực là khả năng hoặc điều kiện chủ quan hoặc tự nhiên sẵn có để thực hiện một hoạt động nào đó. Nó cũng có thể được hiểu là khả năng huy động tổng hợp các kiến thức và kỹ năng để thực hiện thành công một loại công việc trong một bối cảnh nhất định.Trong khi đó, năng lực đặc thù thể hiện trên từng lĩnh vực khác nhau
Dạy học phát triển phẩm chất, năng lực:
Dạy học phát triển phẩm chất và năng lực của người học được xem như một nội dung giáo dục quan trọng. Đây là một phương pháp giáo dục, trong đó người dạy tập trung vào việc phát huy tính tích cực của học sinh. So với các phương pháp dạy học truyền thống, phương pháp này đòi hỏi người dạy phải có phẩm chất và năng lực giảng dạy cao hơn.Điều quan trọng hơn cả là việc dạy học phát triển phẩm chất và năng lực sẽ làm cho việc dạy và việc học trở
 
Top